Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2013

eyani
9416 37a1
işte bunlar hep fizik.
Reposted bypsygateAlextastiqueSic616bensower

May 17 2013

eyani
3050 f711
Şizofren hayvanlar serisi. 2
Reposted bylovesoweLainyhart15abisnthepajlotameliachaostvaseyesmemesjaszrobaczek0lukasnarwhalssiostra
eyani
2846 c24b

February 06 2013

eyani

January 02 2013

eyani
8216 52b8
Hayat gerçekten de bu. 
Reposted byjeannes jeannes

December 29 2012

eyani
1426 2c1c
Vardır illa ki bir aklından geçen 

November 28 2012

eyani
0260 7260
Sabah olsa da kahvaltı yapsak. Acıktım haammıınnaağğ.
Reposted bycarlandlouisemadhatterness

November 26 2012

eyani
2450 79b3
uyuyabilmek için kendimi sallıyorum lan ben hala :( zeka yaşım 3 amk haydin eyy geceler varayım da yatayım.
Reposted bycarlandlouisemanulein

November 19 2012

eyani
2138 b703
dışın dışın buff dan dan fiyyuuu dıkş dışşşş
Reposted bytronlaberblaextremesuppenkasperingthedenimwayoflifecaligulaKiffkesvixen17ief
eyani
1917 af51
Ben burdaysam benlen ilgilenilcek. İnterlekini sktirme.

November 14 2012

eyani
6349 0f7c
Çok denişig icatlar. gavur yapmış
Reposted bymogreens mogreens

November 13 2012

eyani
eyani
Serengeti'de yaşam.
eyani
2527 542a
dalgalan şafaklar gibi...
eyani
2466 2ef1
.
Reposted byfabz fabz
eyani
2434 57c3
Sırf böyle yaptıkları için takip ettiğim akiidişler var amk

November 04 2012

eyani
7809 7ae8
Biz büyüdük ve kirlendi dünya.
Reposted byAnneroth Anneroth

November 02 2012

eyani
0797 b7ef
.
Reposted byrfleaugregregblackhowllhabcnicapicellalukibreite
eyani
0112 b143
Reposted bykustusippaaa
eyani
9838 5dd1
+skkttir lan?! - Sen kime??!?! mnnakorum
Reposted bykustu kustu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl